GASTRO PRÍSLUŠENSTVO | GASTRONOMICKÉ ZARIADENIA
GASTRO PRÍSLUŠENSTVO | GASTRONOMICKÉ ZARIADENIA
skcsendehupl

separator

  • gastro technika
    Okrem výrobkov uvedených v katalógu, sme ochotný vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

    Opýtajte sa na cenu.

Print Friendly, PDF & Email

Nepriaznivá svetová ekonomika naďalej ovplyvňuje vývoj cien našich dodávateľov, čo bohužiaľ viedlo k ich zvyšovaniu . 

Ceny v katalógu priebežne aktualizujeme.Pre aktuálnu ponuku nás neváhajte kontaktovať

 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim NEID s.r.o. a kupujúcim, na všetky dodávky tovaru a služieb uskutočnené v dobe platnosti obchodných podmienok, ktoré im podliehajú.

 

 

Objednávka:

NEID s.r.o. (ďalej len predávajúci) akceptuje iba objednávky v písomnej forme. Objednávku je možné doručiť  osobne, poštou, alebo e- mailom. Na objednávke treba uviesť fakturačné údaje objednávajúceho, katalógové číslo, názov a množstvo objednávaného tovaru, adresu a spôsob dodania. Ak nie je uvedený spôsob dopravy, predávajúci si vyhradzuje právo určiť najvhodnejší spôsob. Akákoľvek zmena objednávky musí byť odsúhlasená predávajúcim a kupujúcim. Objednávka je potvrdená predávajúcim až po prijatí preddavku od kupujúceho.

Záručné a reklamačné podmienky:

Predávajúci garantuje funkčnosť tovaru a bezplatný servis počas dvanástich mesiacov. Predĺžená záruka na náhradné diely, najmä pri určených výrobkoch spoločností BERTO´S a ALPHATECH, sa vzťahuje na bezplatné poskytnutie náhradných dielov. Kupujúci si po vypršaní prvých dvanástich mesiacov musí hradiť všetky náklady na výmenu náhradných dielov v záruke (preprava dielov, doprava a práca technikov, atď.)

1. Záručné opravy:

Montáž a inštaláciu môže vykonať len servisný technik našej spoločnosti, prípadne iný kvalifikovaný odborník. V takom prípade je potrebné uschovať doklad o zaplatení nákladov na inštaláciu, ktorý vám privolaný  technik vydá.
Záručný servis poskytujeme v sídle spoločnosti predajcu. Opravy priamo v prevádzke kupujúceho poskytujeme len v prípadoch, keď zariadenie vyžaduje odbornú inštaláciu. V ostatných prípadoch je potrebné reklamovaný tovar priniesť, alebo zaslať do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho.
Pozáručný servis poskytuje vždy podľa individuálneho dohovoru.

2. Pre uznanie záruky je nevyhnutné:

Predložiť riadne vyplnený záručný list, ktorý vám vydá predávajúci pri prevzatí tovaru. Záručný list obsahuje dátum inštalácie a podpis autorizovanej servisnej organizácie, ktorá uvádzala spotrebič do prevádzky. Ak ste pri kúpe tovaru záručný list nedostali, ako záručný list slúži faktúra za tovar.
Pri uplatnení reklamácie treba uviesť číslo faktúry, ktorou bol výrobok zakúpený a poskytnúť spotrebič pre zistenie a odstránenie poruchy nášmu servisnému stredisku.

3. Záruka sa nevzťahuje na:

Závady spôsobené nesprávnou inštaláciou, opravami vykonanými neodbornou osobou, poškodenie vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby, nesprávnym výberom tovaru a z toho vyplývajúceho nadmerného opotrebovania a poškodenia zariadenia, alebo nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež na závady vzniknuté pri doprave,  po prevzatí tovaru kupujúcim, alebo jeho dopravcom a vady spôsobené bežným opotrebovaním (gumové tesnenia, hadičky, žiarovky, plastové diely atď.).

 

Print Friendly, PDF & Email

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

qrcode

webnail

VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.

 

 

  Start VPS now for as low as $5 a month!   Start VPS Server   SSD CENTOS VPS server
created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials